MEDARBEIDERE

Arild Stensland

Daglig leder, ansvarlig offentlig sektor og rådgiver. E-post: arild@iav.no Mobiltlf. 40 40 27 48

IAV siden oppstart i 1996. Daglig leder og rådgiver, ansvarlig for off sektor. Siv øk NHH og M. Sc. i Veiledning ved Donau-universitetet i Krems i Østerrike.

Offentlige innkjøp – gjennomføringskompetanse og tilbudsassistanse:
Ansvar for gjennomføring av en rekke ulike anskaffelsesprosesser for kommuner og off. foretak med bruk av diverse ulike prosedyrer i hht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  Engasjement innen Tilbudsassistanse for off foretak og private bedrifter som konkurrerer om oppdrag i off sektor.

Prosess- og utviklingskompetanse, undervisning:
Ansvar for utviklingsprosesser innen faget innkjøp i IAV og hos kunder i privat og off sektor i samarb. med ulike fagmiljøer. Undervisningserfaring fra HSR i Markedskommunikasjon, samt UiS i Veiledning. Arrangør av en rekke kurs og seminarer. FoU-engasjementer for bedrifter (skattefunn assistanse).

Arrangøransvar seminarer og konferanser i off sektor:
Utvikle innkjøpsstrategi for kommuner og off. foretak regionalt og nasjonalt (MAS 1-5) i samarbeid med DIFI (Direktoratet for offentlig forvaltning og IKT).  Konferanser om verdivalg og innkjøp sammen med DIFI, Helse Stavanger HF, IRIS, Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune.

MEDLEMSSIDER

IAV FORDELSKORT

KONTAKT OSS

Innkjøpsassistanse
Vest AS

Tlf: 51 63 14 20

Epost: kontakt@iav.no


Adresse:

Stokkamyrvn 20

4313 Sandnes