MEDARBEIDERE

Kjell Hauge

Rådgiver, advokat jur. E-post: kjell@iav.no Mobiltlf. 975 73 851

IAV offentlig sektor fra 2011. Har omfattende erfaring med å arbeide i store prosjektteam i offentlige anskaffelser i all hovedsak ved bistand til Oppdragsgiversiden men og for tilbydere. Inkludert er OPS-bygg prosjekt for Helse Stavanger HF (samtidig innkjøps- og kontraktsjef for alle innkjøp og kontrakter).

Erfaringen omfatter en variert rekke anskaffelse av vare, tjeneste, bygg og anlegg og OPS i tillegg til advokatbistand innen anskaffelser av varer, tjenester og bygg og anlegg.  Har erfaring innen bruk av alle anskaffelsesprosedyrer herunder åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog. Eksempler:

  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag i nært samarbeid med økonomer, ingeniører og andre fagpersoner/brukere
  • Utarbeidelse av kontrakter – fra OPS kontrakter, Entreprisekontrakter, Store IKT-kontrakter, erfaring med de fleste kontrakt standarder
  • Strategisk rådgivning i anskaffelsesspørsmål
  • Kvalitetssikring av konkurransegrunnlag i fht anskaffelsesregelverket – lov og forskrift
  • Evaluering av tilbud i samarbeid med økonomer, ingeniører og annet fagpersonell/bruker
  • Forhandlinger.
  • Erfaring fra juridisk/advokat bistand ved klagebehandling til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), ESA og alminnelige domstoler.

Underviser i Kontraktstrategi / kontraktsadm. ved Universitetet i Stavanger (Førsteamanuensis II),  herunder faglig veiledning av Masterstudenter innen partnerskapsavtaler (OPS/OPP).

MEDLEMSSIDER

IAV FORDELSKORT

KONTAKT OSS

Innkjøpsassistanse
Vest AS

Tlf: 51 63 14 20

Epost: kontakt@iav.no


Adresse:

Stokkamyrvn 20

4313 Sandnes