MEDARBEIDERE

Rune Bryne

Leder privat sektor og rådgiver. E-post: rune@iav.no Mobiltlf., 916 07 353

IAV siden 2008. Rådgiver og ansvarlig for privat sektor i IAV. Grunnutdanning innen driftsteknikk fra Rogaland Distriktshøgskole (nå UiS).  Tilleggsutdanning ved en rekke kurs innen innkjøp og logistikk.

Ansvar for inngåelse av nye og vedlikehold av eksisterende nettverksavtaler i IAV.  Gjennomføring av anskaffelsesprosesser for enkeltmedlem i IAV, gruppe av IAV medlemmer eller bedrifter i konsern. Oppfølging av, og assistanse til IAV medlemmer. Utleid for ivaretakelse og utvikling av logistikkfunksjoner og som ansvarlig for konkurransegjennomføringer.

Innkjøp og logistikk – gjennomførings- og utviklingskompetanse:
Lang erfaring som innkjøps- og logistikksjef i internasjonale produksjons- og handelsbedrifter.
Bl.a. erfaring med kravspesifisering, implementering og drift av produksjonsstyringssystemer og forbedringsprosesser innen innkjøp og logistikk.

MEDLEMSSIDER

IAV FORDELSKORT

KONTAKT OSS

Innkjøpsassistanse
Vest AS

Tlf: 51 63 14 20

Epost: kontakt@iav.no


Adresse:

Stokkamyrvn 20

4313 Sandnes