MEDARBEIDERE

Christin Vik Eliassen

Rådgiver. E-post: christin@iav.no Mobiltlf., 986 90 171

Christin tiltrådte IAV i 2016. Hun har utdanning i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI; Exececutive Master og Management med fagkombinasjonen; «Samspill og ledelse», «Prosjektledelse» og «Strategisk ledelse», og forutgående Bachelor i økonomi- og administrasjon.

I den siste tiårsperioden har Christin vært ansatt som henholdsvis fagleder for offentlige anskaffelser i Rogaland fylkeskommune, kontraktsspesialist i Aibel , og innkjøpsrådgiver og konst. innkjøpssjef i Helse Vest RHF. Hun har god innsikt i både regelverket rundt, og den konkrete gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Men har også praktisk erfaring fra anskaffelsesprosedyrer innenfor privat sektor. Ut over utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurranser, har Christin også arbeidet mye med å utarbeide og implementere mer overordnede innkjøpsrutiner, eksempelvis oppfølgning av Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar (der hun etter avtale mellom Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland fungerte som Rogalands prosjektleder), oppfølgning av Rogaland fylkeskommunes medlemskap i Initiativ for etisk handel (IEH), og som deltaker i både regional og nasjonal arbeidsgruppe innfor helseforetakene til utarbeidelse av prosessbasert elektronisk innkjøpshåndbok.

Christin er for tiden utleid som Prosjektleder Anskaffelser til SUS2023.

MEDLEMSSIDER

IAV FORDELSKORT

KONTAKT OSS

Innkjøpsassistanse
Vest AS

Tlf: 51 63 14 20

Epost: kontakt@iav.no


Adresse:

Stokkamyrvn 20

4313 Sandnes