MEDARBEIDERE

Utleie av innkjøps- og logistikkpersonell

Mellomstore bedrifter kan dele innkjøp- og logistikk-sjef:

Mellomstore bedrifter med omsetning mellom 40 og 200 millioner kroner / år vurderer ofte behovet for å knytte til seg profesjonell logistikk- og innkjøpskompetanse: Er besparelses - potensialet stort nok til å investere i en leder med dette som sitt ansvar – og vil bedriften finne rette person? Har vi behov for denne type kompetanse i full stilling? Kan produksjonssjefen ivareta dette ansvaret profesjonelt i tillegg til øvrige oppgaver?

Det viktigste behovet er ofte utvikling og profesjonalisering av logistikk og rutiner, samt etablering av avtaler med de beste leverandørene i markedet – som både leverer riktig kvalitet i tide, og rett pris. Med andre ord – tilretteleggelse for en effektiv hverdag. Dette krever høy kompetanse, praktisk erfaring og evne til samarbeid med bedriftens øvrige medarbeidere. Det krever tilgjengelighet – men ikke nødvendigvis tilstedeværelse hele tiden.

Konsulenter i Innkjøpsassistanse Vest AS har erfaring som logistikk- og innkjøpssjef fra en rekke mellomstore og store bedrifter. Medlemskap i IAV’s innkjøpsnettverk kombinert med fast engasjement på timebasis et visst timeantall pr uke kan ivareta mellomstore bedrifters behov for profesjonell logistikk- og innkjøpsassistanse – i praksis! Prøv oss gjerne, du også…

MEDLEMSSIDER

IAV FORDELSKORT

KONTAKT OSS

Innkjøpsassistanse
Vest AS

Tlf: 51 63 14 20

Epost: kontakt@iav.no


Adresse:

Stokkamyrvn 20

4313 Sandnes