MEDARBEIDERE

Gode grunner for medlemsskap

IAV tilbyr medlemskap i innkjøpsnettverk som ved samhandling og felles volum gir tilgang til bedre betingelser hos leverandører. Innen leverandørområder med relativt lav prioritet hos den enkelte er det store prisvariasjoner. IAV bidrar til gode betingelser for medlem og medlem bruker minimal tid.

Samhandling og felles volum i nettverket og profesjonell opptreden gir tilgang til bedre priser. Over 100 solide bedrifter er medlemmer i IAV – for å spare tid og penger. Prisforskjeller og potensiale for besparelser er store – på samme kvalitet (!). Vi går ikke på akkord med kvalitets- og servicekrav.

IAV samarbeider tett med IAV medlem for å finne frem til besparelser. Utgangspunktet er og skal være bedriftens eget behov, det er som regel ikke nok med generelle rabatter. Vi går i dybden.

IAV utløser besparelser hos medlemmene også innen ikke-strategiske leverandørområder fordi vi kjenner og kan sammenligne aktører og betingelser i markedet – og vi opptrer effektivt for flere.

Noen felles leverandørområder:
Leverandørområder med relativ lav prioritet egner seg ofte godt for nettverksavtaler.
Felles volum hos flere IAV medlemmer gir vesentlig bedre leverandørbetingelser.

Eksempler på leverandørområder:

Vask av arbeidstøy Kontorrekvisita Bilutleie
Avfallshåndtering Tørk- og renholdsprodukter Reisebyrå
Kaffemaskiner Emballasje, kundebestemt Arbeidstøy
Flyreiser

IAV arrangerer kurs og fagseminar innen innkjøp og logistikk

MEDLEMSSIDER

IAV FORDELSKORT

KONTAKT OSS

Innkjøpsassistanse
Vest AS

Tlf: 51 63 14 20

Epost: kontakt@iav.no


Adresse:

Stokkamyrvn 20

4313 Sandnes