MEDARBEIDERE

Tilbudsassistanse

Når målet er å oppnå kontrakt med offentlig sektor.

IAV tilbyr assistanse til bedrifter og evt offentlige foretak som vil konkurrere om oppdrag i offentlig sektor i forhold til publisert konkurransegrunnlag, for eksempel på DOFFIN. En betingelse for at vi kan ta slike oppdrag er at IAV ikke samtidig har noen rolle i konkurransegjennomføringen.

Det er offentlig sektor i IAV som bidrar i slike oppdrag – først og fremst til private bedrifter:

IAV Offentlig sektor har bred erfaring fra oppdragsgivers side i utforming av konkurransegrunnlag, utforming av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier – samt i evaluering av ulike tilbud opp mot hverandre. Vi er derfor spesielt godt kvalifisert til å veilede tilbydere, delta i utforming av tilbud for kunde eller bistå med kvalitetssikring av tilbud før innsending.

Flere bedrifter har benyttet IAV i forbindelse med utforming av tilbud til offentlig sektor i en publisert konkurranse; ikke bare for å øke sine muligheter for å få den aktuelle kontrakten – men også for å gi egne ansatte et kompetanseløft slik at de står bedre rustet til neste tilbudsprosess.

MEDLEMSSIDER

IAV FORDELSKORT

KONTAKT OSS

Innkjøpsassistanse
Vest AS

Tlf: 51 63 14 20

Epost: kontakt@iav.no


Adresse:

Stokkamyrvn 20

4313 Sandnes