MEDARBEIDERE

Eksempler på oppdrag i offentlig sektor.

Fellesprosesser for flere   kommuner:
Telefonitjenester
Multifunksjonsmaskiner
Storhusholdning
Kontorrekvisita, fritt skolemateriell, kopipapir
Renholdsmidler, papir og plast
Skolebøker og media
Lønns- og personalsystem
Apotekvarer, multidoser, farmasøytisk tilsyn
Biladministrasjon og leasing

Strategiprosesser:

Gjennomføring av strategiprosesser

Implementering av E-handel / Markedsplassen

Individuell   konkurransegjennomføring:
Jobbfrukt
Orgel
Lydanlegg – AV utstyr
Kjøp av strøm
Diverse rammeavtaler

Individuell   konkurransegjennomføring:
Innbo og møbler til skole og barnehage
Leie av container og avfallshåndtering
Utskiftning av belysning til LED
Parkeringsautomater, utstyr, installasjon
Renholdstjenester og drift av kantine

Systemanskaffelser og Finans:
Lønn-  Økonomi og   personalsystem
Produksjonsstyringssystem
Banktjenester
Sak og arkivsystem
Spredenett – infrastruktur
Bærbare og stasjonære PC’er
Alarm, adgangskontroll og sikkerhet
Innfordringstjenester
Billettsystem

Anskaffelse av personell /   tjenester:
Brukerstyrt personlig assistanse 24 h
Daglig leder / styresekretær
Vikartjenester
Løypekjøring / Brøyting / snøbrøyting
Feiing og Branntilsyn for piper
Takseringsoppgaver
HMS tjenester
Overformynderi
Vaskeritjenester

Plan- og Design konkurranser,   regulering:

Nye kirker – bl.a. i
Ålgård
Rørvik
Kopervik

Regulering av sentrumsområder og stedsanalyse

Bygg og anlegg:
Totalentreprise
Prosjektleder (PL)
Prosjekteringsledelse (PrL)
Byggeleder
Rammeavtale tekniske tjenester
Brakker
Rehabilitering og oppgradering – kino, teater
Kunstgressbane og lekeplass anlegg

Div kurs i Lov og Forskrift om off anskaffelser

Advokattjenester.
Bistand ved konflikter
Kontraktstvister, Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og saker for domstolen.

MEDLEMSSIDER

IAV FORDELSKORT

KONTAKT OSS

Innkjøpsassistanse
Vest AS

Tlf: 51 63 14 20

Epost: kontakt@iav.no


Adresse:

Stokkamyrvn 20

4313 Sandnes